Znak postępowania ZZP-143/21
Data zamieszczenia 13.09.2021

Zakup leków antyretrowirusowych. Części: 1÷2. Postępowanie znak: ZZP-143/21

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 13.09.2021 r. pod numerem: 2021/S 177-460773

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content