Znak postępowania ZZP- 89/18
Data zamieszczenia 23.05.2018

Zakup leków antyretrowirusowych, części 1÷14; znak postępowania ZZP-89/18

Dane kontaktowe: Joanna Henkelmann
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: j.henkelmann@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 23.05.2018 r., pod numerem: 2018/S 096-218408

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 366,54 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 221,15 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.28
Rozmiar pliku 102,28 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.11
Rozmiar pliku 135,84 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.13
Rozmiar pliku 86,94 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Inny plik
Data publikacji
Rozmiar pliku
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 126,36 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 172,19 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 120,84 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 71,56 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowy aktualny druk oferty z dnia 11.06.2018 r.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.11
Rozmiar pliku 149,31 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowy aktualny Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Inny plik
Data publikacji 2018.06.11
Rozmiar pliku 120,35 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowy aktualny druk oferty z dnia 13.06.2018 r.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.13
Rozmiar pliku 149,41 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowy aktualny Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 13.06.2018 r.

Format pliku Inny plik
Data publikacji 2018.06.13
Rozmiar pliku 120,35 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 232,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowy aktualny druk oferty z dnia 11.06.2018 r.

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.06.11
Rozmiar pliku 170,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowy aktualny druk oferty z dnia 13.06.2018 r.

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.06.13
Rozmiar pliku 170,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Odpowiedzi 28.05.2018 r.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.28
Rozmiar pliku 866,21 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Odpowiedzi 05.06.2018 r.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.05
Rozmiar pliku 876,84 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zmiany do SIWZ 11.06.2018 r.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.11
Rozmiar pliku 882,31 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zmiany do SIWZ 13.06.2018 r.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.13
Rozmiar pliku 872,78 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.28
Rozmiar pliku 81,26 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

poprawiona informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.29
Rozmiar pliku 81,08 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.03
Rozmiar pliku 97,94 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.01.04
Rozmiar pliku 243,75 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content