Znak postępowania ZZP-207/19
Data zamieszczenia 22.10.2019

Zakup leków antyretrowirusowych. Części: 1÷13. Postępowanie znak: ZZP-207/19

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 22.10.2019 r. pod numerem: 2019/S 204-496103

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content