Znak postępowania ZZP-208/19
Data zamieszczenia 22.10.2019

Zakup leków antyretrowirusowych. Części: 1÷10. Postępowanie znak: ZZP-208/19

Osoba prowadząca postępowanie: Joanna Henkelmann

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 22.10.2019 r. pod numerem: 2019/S 204-496107

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content