Znak postępowania ZZP.ZP.411.163.2023
Data zamieszczenia 23.10.2023

Zakup leków antyretrowirusowych. Część 1-6

post. znak: ZZP.ZP.411.163.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Joanna Henkelmann, Paulina Wrzosek
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.10.2023 r. pod numerem: 2023/S 204-640209

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content