Znak postępowania ZZP-213/20
Data zamieszczenia 23.11.2020

Zakup leków antyretrowirusowych. Część 1÷2. Postępowanie znak: ZZP-213/20

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Telefon kontaktowy w godzinach 8:00-16:00

+48 729 054 221

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 23.11.2020 r. pod numerem: 2020/S 228-561249

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content