Znak postępowania ZZP.ZP.411.09.2022
Data zamieszczenia 09.02.2022

Zakup i dostawa leków zawierających substancję czynną Pegfilgrastimum; znak postępowania: ZZP.ZP.411.09.2022 części: 1÷2

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 09.02.2022 r. pod numerem: 2022/S 028-070857

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content