Znak postępowania ZZP-177/20
Data zamieszczenia 16.10.2020

Zakup i dostawa leków zawierających substancję czynną pegfilgrastimum, Części: 1-2. Znak postępowania: ZZP-177/20

Osoba prowadząca postępowanie: Kamila Pierzchała
Telefon kontaktowy: +48 729 054 223 (w godzinach od 8.00 do 16.00)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 16/10/2020 r. pod numerem: 2020/S 202-488150

E – platforma:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/18499/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content