Znak postępowania ZZP.ZP.411.177.2022
Data zamieszczenia 02.12.2022

Zakup i dostawa leków zawierających substancję czynną LENALIDOMIDUM Część 1÷2 ; Znak postępowania: ZZP.ZP.411.177.2022

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała, Anna Siedlecka-Przybyszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.12.2022 r. pod numerem: 2022/S 233-671351

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content