Znak postępowania ZZP-141/21
Data zamieszczenia 29.10.2021

Zakup i dostawa leków zawierających substancję czynną Bortezomibum; postępowanie znak: ZZP-141/21 części: 1÷2

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.10.2021 r. pod numerem: 2021/S 211-550559

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content