Znak postępowania ZZP.ZP.411.25.2023
Data zamieszczenia 27.12.2022

Zakup i dostawa leków zawierających substancję czynną BEVACIZUMABUM Część 1÷2 ; Znak postępowania: ZZP.ZP.411.25.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Anna Siedlecka-Przybyszewska, Karolina Wójt
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.12.2022 r. pod numerem: 2022/S 249-727458

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content