Znak postępowania ZZP.ZP.411.72.2024
Data zamieszczenia 08.05.2024

Wyroby medyczne (zestawy odczynników) do diagnostyki molekularnej z dostawą do bezpośrednich odbiorców. Części 1÷3. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.72.2024

Osoby prowadzące postępowanie: Bartłomiej Kowalski, Karolina Wójt
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.05.2024 r.  pod numerem: 271344-2024 – Procedura konkurencyjna

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content