Znak postępowania ZZP-173/20
Data zamieszczenia 14.09.2020

Wyroby medyczne do diagnostyki molekularnej z dostawą do magazynu depozytowego Części 1÷6. Znak postępowania ZZP-173/20

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Wrzosek

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 14.09.2020 r. pod numerem: 2020/S 178-429448

 

przekierowanie na Platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content