Znak postępowania ZZP-165/19
Data zamieszczenia 09.08.2019

Wyroby medyczne do diagnostyki molekularnej z dostawą do magazynu depozytowego; Część 1-6

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Wrzosek
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 09/08/2019 r. pod numerem: 2019/S 153-376559

przekierowanie na platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content