Znak postępowania ZZP-147/19
Data zamieszczenia 15.07.2019

Wyroby medyczne do diagnostyki molekularnej z dostawą do magazynu depozytowego. Część 1-6

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Wrzosek
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 15/07/2019 r. pod numerem: 2019/S 134-329097

przekierowanie na platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content