Znak postępowania ZZP.ZP.411.137.2022
Data zamieszczenia 12.10.2022

Wyroby medyczne do diagnostyki molekularnej z dostawą do laboratoriów. Części: 1÷2. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.137.2022

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.10.2022 r. pod numerem: 2022/S 197-558457

przekierowanie na platformę zakupową

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content