Znak postępowania ZZP-164/20
Data zamieszczenia 15.07.2020

Wykonanie, wyprodukowanie i dostawa filiżanek ze spodkiem/kubeczków ze spodkiem z logotypem ogólnopolskiej kampanii społecznej ,,Twoja krew, moje życie’’ oraz adresem strony internetowej www.twojakrew.pl. Postępowanie znak: ZZP-164/20

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 15.07.2020 r. pod numerem: 2020/S 135-332021

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content