Znak postępowania ZZP- 93/21
Data zamieszczenia 18.05.2021

Wykonanie przeglądów standardów dostępności dla POZ i szpitali; postępowanie znak: ZZP-93/21

Osoba prowadząca postępowanie: Joanna Henkelmann

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 16.04.2021 r. pod numerem: 2021/S 095-249514.

Przekierowanie na platformę zakupowa

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content