Znak postępowania ZZP.ZP.411.111.2022
Data zamieszczenia 29.08.2022

Wykonanie oraz dostawa gadżetów do programu lojalnościowego pn. „Każda kropla jest cenna”. Części 1÷4.

Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.111.2022

Osoby prowadzące postępowanie: Bartłomiej Kowalski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.08.2022 r. pod numerem: 2022/S 165-468366

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content