Znak postępowania ZZP.ZP.411.29.2023
Data zamieszczenia 28.02.2023

Wykonanie oraz dostawa gadżetów do programu lojalnościowego pn. „Każda kropla jest cenna”. Części 1÷2. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.29.2023

Osoby prowadzące postępowanie:  Bartłomiej Kowalski, Karolina Wójt
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.02.2023 r. pod numerem: 2023/S 042-122479

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content