Znak postępowania ZZP.ZP.411.40.2024
Data zamieszczenia 02.04.2024

Wykonanie oraz dostawa bawełnianej eco torby na zakupy z logotypem m.in. ogólnopolskiej kampanii społecznej pn. „Twoja krew, moje życie” oraz adresem strony internetowej www.twojakrew.pl

Osoby prowadzące postępowanie: Paulina Wrzosek, Joanna Henkelmann
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02/04/2024 r. pod numerem: 192847-2024

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content