Znak postępowania ZZP.ZP.411.19.2022
Data zamieszczenia 25.03.2022

Wykonanie i dostawa TORBY SPORTOWEJ; postępowanie znak: ZZP.ZP.411.19.2022

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.03.2022 r.  pod numerem: 2022/S 060-155125

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content