Znak postępowania ZZP-162/20
Data zamieszczenia 16.07.2020

Wykonanie i dostawa torby ECO z nadrukiem logotypu ogólnopolskiej kampanii „Twoja krew, moje życie”, adresu strony internetowej www.twojakrew.pl oraz hasła. Postępowanie znak: ZZP-162/20

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 16.07.2020 r. pod numerem: 2020/S 136-334296

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content