Znak postępowania ZZP-30/19
Data zamieszczenia 08.02.2019

Wykonanie i dostawa materiałów promujących honorowe krwiodawstwo w ramach programu lojalnościowego pn. “Każda kropla jest cenna”. Część 1-2; Znak postępowania ZZP-30/19

Osoba prowadząca postępowanie – Jacek Stępień

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia:08.02.2019 r. pod numerem: 2019/S 028-061811

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content