Znak postępowania ZZP-29/19
Data zamieszczenia 07.02.2019

Wykonanie i dostawa materiałów promujących honorowe krwiodawstwo w ramach programu lojalnościowego pn. “Każda kropla jest cenna”. Część 1-2; Znak postępowania ZZP-29/19

Osoba prowadząca postępowanie – Paulina Wrzosek

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 07/02/2019 r. pod numerem: 2019/S 027-059447

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/3240/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content