Znak postępowania ZZP-143/20
Data zamieszczenia 11.06.2020

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w zakresie zadania „Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa” Część 1-2

Osoba prowadząca: Kinga Piętowska
Faks: +48 22 8833513

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 11/06/2020 pod numerem: 2020/S 112-271208

Platforma: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/15116/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content