Znak postępowania ZZP-52/19
Data zamieszczenia 20.03.2019

Wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych promujących honorowe krwiodawstwo w ramach zadania pn. „Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa” akcja informacyjna- event przed wakacjami. ZZP-52/19

Osoba prowadząca postępowanie: Kinga Piętowska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: pod numerem: 2019/S 056-128803

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/4153/details

http://przekierowanie na Platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content