Znak postępowania ZZP-51/20
Data zamieszczenia 12.02.2020

Wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych promujących honorowe krwiodawstwo w ramach programu lojalnościowego pn. „Każda kropla jest cenna”.

Osoba prowadząca: Kinga Piętowska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 12/02/2020 pod numerem: 2020/S 030-069371

Link do postępowania:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/11758/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content