Znak postępowania ZZP-142/18
Data zamieszczenia 04.07.2018

Wykonanie i dostawa maskotki w kształcie kropelki z logotypem kampanii „Twoja krew, moje życie” i adresem strony internetowej www.twojakrew.pl

w ramach realizacji Programu Polityki Zdrowotnej Ministra Zdrowia pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015 – 2020”, w zakresie zadania pn. „Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa”

Postępowanie znak ZZP-142/18

Dane kontaktowe: Martyna Piękoś, Kamila Pierzchała
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.piekos@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 04.07.2018 r. pod numerem: Nr 2018/S 126-287323

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.04
Rozmiar pliku 120,94 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.04
Rozmiar pliku 267,53 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.13
Rozmiar pliku 71,69 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.04
Rozmiar pliku 304,06 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.04
Rozmiar pliku 194,21 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.07.04
Rozmiar pliku 119,75 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.04
Rozmiar pliku 117,81 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.04
Rozmiar pliku 204,93 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.07.04
Rozmiar pliku 93,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.07.04
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.142/18.520.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.13
Rozmiar pliku 182,45 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.19
Rozmiar pliku 77,26 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.23
Rozmiar pliku 128,94 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.08
Rozmiar pliku 109,34 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content