Znak postępowania ZZP-140/19
Data zamieszczenia 11.07.2019

Wykonanie i dostawa koszulki (T-shirt) promującej honorowe krwiodawstwo

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Wrzosek
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 11.07.2019 r. pod numerem: 2019/S 132-323700

przekierowanie na platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content