Znak postępowania ZZP-191/19
Data zamieszczenia 20.09.2019

Wykonanie i dostawa długopisu z logotypem kampanii
„Twoja krew, moje życie” i adresem strony internetowej www.twojakrew.pl. Postępowanie znak: ZZP-191/19

 

Osoba do kontaktu: Kamila Pierzchała

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 20.09.2019 r . pod numerem: 2019/S 182-442529

Przekierowanie na e- platformę

BRAK PLIKóW

BRAK PLIKóW

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content