Znak postępowania ZZP-158/17
Data zamieszczenia 21.07.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-158/17 z dnia 21-07-2017
Przedmiot zamówienia: WYKONANIE ELEMENTÓW PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA KRWIODAWCÓW, TJ. MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH (GADŻETÓW) PROMUJĄCYCH HONOROWE KRWIODAWSTWO WRAZ Z DOSTAWĄ DO REGIONALNYCH CENTRÓW KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA CZĘŚCI 1÷2
Dane kontaktowe: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski, faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 21.07.2017 r., Nr ogłoszenia: 2017/S 138-282832
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.21
Rozmiar pliku 127,91 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.21
Rozmiar pliku 200,21 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.21
Rozmiar pliku 673,42 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne warunki umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.21
Rozmiar pliku 72,81 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.21
Rozmiar pliku 165,16 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.21
Rozmiar pliku 64,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór Oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.07.21
Rozmiar pliku 122,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.07.21
Rozmiar pliku 190,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.07.21
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.21
Rozmiar pliku 53,40 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.02
Rozmiar pliku 75,52 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.23
Rozmiar pliku 106,35 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content