Znak postępowania ZZP-59/18
Data zamieszczenia 04.04.2018

WYKONANIE ELEMENTÓW PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA KRWIODAWCÓW, TJ. MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH (GADŻETÓW) PROMUJĄCYCH HONOROWE KRWIODAWSTWO WRAZ Z DOSTAWĄ DO REGIONALNYCH CENTRÓW KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA, CZĘŚCI 1÷8

Dane kontaktowe: Joanna Henkelmann, Bartłomiej Kowalski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: j.henkelmann@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 04/04/2018 r., pod numerem: 2018/S 065-144311

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 229,26 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 213,81 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.11
Rozmiar pliku 73,28 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 319,56 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 146,32 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 5

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 191,16 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 6

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 71,44 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 320,37 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 1,11 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 168,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 190,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Odpowiedź na pytanie. 05.04.2018

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.05
Rozmiar pliku 847,78 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Odpowiedzi na pytania 10.04.2018

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.10
Rozmiar pliku 884,04 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Odpowiedzi na pytania 11.04.2018 r.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.11
Rozmiar pliku 868,96 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Odpowiedzi na pytania 12.04.2018 r.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.12
Rozmiar pliku 865,94 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Odpowiedzi na pytania 13.04.2018 r.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.13
Rozmiar pliku 866,32 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert 23.04.2018 r.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.23
Rozmiar pliku 108,60 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania 17.05.2018 r.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.17
Rozmiar pliku 136,01 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Unieważnienie postępowania w części 5

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.29
Rozmiar pliku 85,73 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ponowny wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.06
Rozmiar pliku 90,41 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.12.28
Rozmiar pliku 243,16 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content