Znak postępowania ZZP-52/18
Data zamieszczenia 23.03.2018

Wykonanie elementów akcji informacyjnej skierowanej do pracodawców, firm i instytucji tj. materiałów poligraficznych oraz materiałów promocyjnych (gadżetów) promujących honorowe krwiodawstwo

Zakup dokonywany w ramach realizacji Programu Polityki Zdrowotnej Ministra Zdrowia pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015 – 2020”, w zakresie zadania pn. „Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa”

Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała, Martyna Piękoś
Faks: +48 22 8833513.
Adres e-mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 23.03.2018 r., Nr 535569-N-2018.

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.23
Rozmiar pliku 215,30 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.23
Rozmiar pliku 185,54 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.23
Rozmiar pliku 70,54 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.23
Rozmiar pliku 70,39 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.23
Rozmiar pliku 496,46 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.03.23
Rozmiar pliku 141,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.03.23
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

BRAK PLIKóW

ZZP.ZP.52/18.193.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.29
Rozmiar pliku 165,62 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 46,87 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.11
Rozmiar pliku 70,38 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content