Znak postępowania ZZP-53/19
Data zamieszczenia 05.04.2019

Wykonanie elementów akcji edukacyjnej, skierowanej do podmiotów leczniczych – materiałów poligraficznych oraz materiałów promocyjnych (gadżetów) promujących honorowe krwiodawstwo

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Wrzosek
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 05/04/2019 r. pod numerem: 2019/S 068-158906

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/4621/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content