Znak postępowania ZZP-161/20
Data zamieszczenia 02.07.2020

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników sektora zdrowia – etap II”. Znak postępowania: ZZP-161/20

Osoba prowadząca: Kamila Pierzchała

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 02/07/2020 r. pod numerem: 2020/S 126-308432

Platforma:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/15634/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content