Znak postępowania ZZP.ZP.412.28.2023
Data zamieszczenia 09.08.2023

Wydanie monografii/podręczników wdrożeniowych w ramach projektu pn. „Doskonale jakości zarządzania w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa” w ramach POWER 2014-2020. Część 1-4

Osoby prowadzące postępowanie: Kinga Piętowska, Karolina Wójt
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 09.08.2023 r. pod numerem: 2023/S 152-484308

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content