Znak postępowania ZZP.ZP.412.02.2022
Data zamieszczenia 01.06.2022

Wybór Wykonawcy usługi przeprowadzania audytów dostępności w placówkach POZ; postępowanie znak: ZZP.ZP.412.02.2022

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Anna Siedlecka-Przybyszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 01.06.2022 r. pod numerem: 2022/S 105-293631

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content