Znak postępowania ZZP.ZP.412.03.2023
Data zamieszczenia 08.05.2023
Wybór wykonawcy do zapewnienia świadczeń w postaci wizyt będących formą wsparcia psychologicznego dla kadry medycznej oraz studentów kierunków medycznych spełniających ustawowe przesłanki pozwalające na uznanie ich za osoby wykonujące zawód medyczny, za pośrednictwem utworzonej lub dostosowanej do istniejącej platformy online oraz opracowanie i zamieszczenie na platformie w osobnym module materiałów dydaktycznych przeznaczonych do użytku osób zarejestrowanych w celach terapeutycznych
w ramach projektu POWR.07.01.00-00-0006/22 pn. „Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Działania 7.1 Osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia

 Znak postępowania: ZZP.ZP.412.03.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Anna Siedlecka-Przybyszewska, Kamila Pierzchała
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.05.2023 r. pod numerem: 2023/S 089-270608

Przekierowanie na platformę zakupową

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content