Znak postępowania ZZP-191/17
Data zamieszczenia 12.10.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-191/17 z dnia 12-10-2017
Przedmiot zamówienia: WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2017 I 2018R R. W 20 REGIONALNYCH CENTRACH KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała, Martyna Piękoś, fax: 22 883 35 13
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 12/10/2017r. Nr ogłoszenia: 600599-N-2017
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.12
Rozmiar pliku 4,16 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.12
Rozmiar pliku 206,16 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne Warunki Umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.12
Rozmiar pliku 133,35 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wybrane dane za 2016r dotyczące 20 RCKiK

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.12
Rozmiar pliku 341,18 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.12
Rozmiar pliku 72,23 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.12
Rozmiar pliku 184,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.12
Rozmiar pliku 44,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 48,54 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.07
Rozmiar pliku 65,71 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content