Znak postępowania ZZP-118/19
Data zamieszczenia 12.06.2019

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2019 r. w województwie podlaskim. ZZP-118/19

Osoba prowadząca postępowanie: Jacek Stępień
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia:12/06/2019 r. pod numerem: 2019/S 111-272803

Platforma Zakupowa.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content