Znak postępowania ZZP-19/20
Data zamieszczenia 16.10.2019

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2019 r. w województwie podlaskim oraz śląskim. ZZP-19/20

Osoba prowadząca: Jacek Stępień
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia:16.09.2019 r. pod numerem:2019/S 200-486542

Platforma Zakupowa.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content