Znak postępowania ZZP-114/19
Data zamieszczenia 12.06.2019

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2019 r. w województwie małopolskim.

Osoba odpowiedzialna: Kinga Piętowska
Faks: +48 22 8833513

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 12/06/2019 pod numerem:2019/S 111-272786

Platforma

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content