Znak postępowania ZZP-180/18
Data zamieszczenia 12.09.2018

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2018 r.; postępowanie znak: ZZP-180/18 (części: 1÷3)

Dane kontaktowe: Marcin Górski, Kamila Pierzchała

Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 12/09/2018 r., Nr 2018/S 175-397082

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.12
Rozmiar pliku 175,64 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.12
Rozmiar pliku 312,04 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.12
Rozmiar pliku 988,74 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.12
Rozmiar pliku 98,90 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.12
Rozmiar pliku 167,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.12
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.26
Rozmiar pliku 136,78 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zawiadomienie o wyborze ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.31
Rozmiar pliku 159,09 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content