Znak postępowania ZZP.ZP.411.176.2023
Data zamieszczenia 15.11.2023

WYBÓR ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PROWADZĄCYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE, KTÓRE  ROZPOCZNĄ SIĘ W 2023 ROKU

CZĘŚCI 1÷6

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Kamila Pierzchała, Anna Siedlecka- Przybyszewska, Kinga Piętowska, Karolina Wójt
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.11.2023 r. pod numerem: 2023/S 220-692965

 

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content