Znak postępowania ZZP.ZP.411.155.2022
Data zamieszczenia 21.10.2022

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2022 roku w województwie WARMIŃSKO-MAZURSKIM. Części 1÷2; Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.155.2022

Osoby prowadzące postępowanie: Anna Siedlecka-Przybyszewska, Kamila Pierzchała, Marcin Górski,
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.10.2022 r. pod numerem: 2022/S 204-580781

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/63915/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content