Znak postępowania ZZP.ZP.411.146.2022
Data zamieszczenia 21.10.2022

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2022 roku w województwie ŁÓDZKIM. Części 1÷3; Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.146.2022

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała, Marcin Górski, Anna Siedlecka-Przybyszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 21/10/2022 r. pod numerem: 2022/S 204-580777

Przekierowanie na platformę zakupową:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/75774/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content