Znak postępowania ZZP.ZP.411.151.2022 części: 1÷2ZZP-
Data zamieszczenia 21.10.2022

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2022 r. w woj. podlaskim – znak sprawy: ZZP.ZP.411.151.2022 części: 1÷2

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Kamila Pierzchała, Anna Siedlecka-Przybyszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 21/10/2022 r. pod numerem: 2022/S 204-580848

Przekierowanie na platformę zakupową:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/34336/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content