Znak postępowania ZZP.ZP.411.72.2022
Data zamieszczenia 15.06.2022

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2022 r. w woj. lubelskim – znak sprawy: ZZP.ZP.411.72.2022 części: 1÷5

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Kamila Pierzchała, Anna Siedlecka-Przybyszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 15/06/2022 r. pod numerem: 2022/S 114-321632

Przekierowanie na platformę zakupową:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/34336/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content