Znak postępowania ZZP-116/21
Data zamieszczenia 19.07.2021

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2021 r. w województwie śląskim; części 1-14

Osoby prowadzące postępowanie: Paulina Wrzosek, Marcin Górski, Kamila Pierzchała, Paulina Janiszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 19.07.2021 r. pod numerem: 2021/S 137-364988

 

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content